آیه سی ام سوره نور
آیه سی و یکم سوره نور
آیه پنجاه و پنج سوره احزاب
آیه پنجاه و نه سوره احزاببه نام خدا

این سایت توسط رقیه شهریاری در تابستان 92، در کلاس طراحی وب استاد نیرومند طراحی شده است.

معنای لغوی حجاب

معنای لغوی حجاب كه در عصر ما اين كلمه برای پوشش زن معروف شده است چيست؟


كلمه‏ حجاب هم به معنی پوشيدن است و هم به معنی پرده و حاجب. بيشتر استعمالش به معنی پرده است. این كلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‏دهد كه‏ پرده وسيله پوشش است، و شايد بتوان گفت كه به حسب اصل لغت هر پوششی‏ حجاب نيست، آن پوشش حجاب ناميده می‏شود كه از طريق پشت پرده واقع‏ شدن صورت گيرد.
در قرآن كريم در داستان سليمان، غروب خورشيد را اينطور توصيف می‏كند: «حتی توارت بالحجاب» يعنی تا آن وقتی كه خورشيد در پشت پرده مخفی شد .

پرده حاجز ميان قلب و شكم را "حجاب" می‏نامند

در دستوری كه اميرالمؤمنين عليه السلام به مالك اشتر نوشته است‏ می‏فرمايد: «فلا تطولن احتجابك عن رعيتك» يعنی در ميان مردم‏ باش، كمتر خود را در اندرون خانه خود از مردم پنهان كن، حاجب و دربان‏ ترا از مردم جدا نكند، بلكه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار بده تا ضعيفان و بيچارگان بتوانند نيازمندي¬ها و شكايت خود را بن گوش تو برسانند و تو نيز از جريان امور بی‏اطلاع نمانی

ابن خلدون در مقدمه خويش فصلی دارد تحت عنوان «فصل فی الحجاب كيف‏ يقع فی الدول و انه يعظم عند الهرم» در اين فصل بيان می‏كند كه حكومت¬ها در بدو تشكيل ميان خود و مردم حائل و فاصله‏ای قرار نمی‏دهند ولی تدريجاً حائل و پرده ميان حاكم و مردم ضخيم¬تر می‏شود تا بلاخره عواقب ناگواری به وجود می‏آورد. ابن خلدون كلمه حجاب را به معنی پرده و حائل -نه پوشش- به كار برده‏ است.

استعمال كلمه حجاب در مورد پوشش زن يك اصطلاح نسبة جديد است.

در قديم و مخصوصاً در اصطلاح فقهاء كلمه «ستر» كه به معنی پوشش است به‏ كار رفته است . فقهاء چه در كتاب الصلوه و چه در كتاب النكاح كه‏ متعرض اين مطلب شده‏اند كلمه "ستر" را به كار برده‏اند نه كلمه حجاب‏ را. بهتر اين بود كه اين كلمه عوض نمی‏شد و ما هميشه همان كلمه «پوشش» را به كار می‏برديم. زيرا چنان¬كه گفتيم معنی شايع لغت حجاب پرده است، و اگر در مورد پوشش به كار برده می‏شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن‏ است و همين امر موجب شده كه عده زيادی گمان كنند كه اسلام خواسته است‏ زن هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بيرون نرود

وظيفه پوشش كه اسلام برای زنان مقرر كرده است بدين معنی نيست كه از خانه بيرون نروند. زندانی كردن و حبس زن در اسلام مطرح نيست .

منبع: کتاب حجاب
نوشته:شهید مطهری