فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و موميايي به خاك بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاك ايران را تشكيل دهند


نام كاربري:

پسورد:


koorosh.com ©برگشت به بالا