درباره ما

هدف از طراحی این سایت آشنایی با شخصیت فرهیخته پروفسور حسابی و روش زندگانی آن بزرگوار می باشد امید است مطالب این سایت برای خوانندگان جالب و مفید واقع شود.

دانش اگر در ثریا هم باشد مردمانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت. پیامبراکرم
یک فلسفه است، و بیان یک آرزوست.

عشق، به وجود آورنده اعمال زیباست.

هنر، با احساسات آدمی بازی می کند.

باید به جوانان، حفظ سازمان را آموزش داد.

احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست.

یک عمل درست، بهتر است از هزار نصیحت.

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید.

شخصیت یک ملت را، ادبای آن ملت می سازند.

انجام وظیفه، لازمه جهش بسوی پیشرفت است.

کار کنیم، زحمت بکشیم، از سرمایه چیزی کم نداریم.

حفظ سنن اعتقادی، ملی و نبوغ نژادی، واجب است.

سه اصل عاشقی: محبت ، احترام و راستگویی است.

فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت.

4اصل پیشرفت: مردانگی، عدالت، شرم و عشق است.